Novinky

Konference CEE AgEng  

10. Mezinárodní vědecká konference výzkumných ústavů zemědělské techniky zemí střední a východní Evropy ( 10-th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering - CEE AgEng) se koná 13.-15.9.2017 v Praze. Řízením této platformy byl pověřen ředitel VÚZT, v. v. i.Biologicky rozložitelné odpady  

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i je spolupořadatelem konference, prezentuje se zejména v problematice vermikompostování. Na spolupořádání byly použity prostředky z projektu NAZV "QJ1530034 - Legislativní podklady pro vetší uplatnění kompostu, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu", který je podporovaný MZe ČR.Expozice Země živitelka  

Zveme Vás na naši prezentaci na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA, která se koná 24.-29.8.2017 v Českých BudějovicíchNové publikace  

Komletní přehled našich publikací za rok 2016 je k dispozici na našich stránkáchVUZT.CZ -> Publikace a výsledky
   Rozšířené vyhledávání
Doporučujeme

První vědecký on-line časopis, který se zabývá problematikou zemědělské technologie


Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy


Databázový přehled technických parametrů téměř tisíce zemědělských strojů


Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk – zvíře – robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic (QH91260)