EEEEOhodno»te celé fotoalbum 1
Výlet na pevnost Dobroąov