Cena za výsledky ve výzkumu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. obdržel Certifikát členství The Eastern and Central European Institutes of Agricultural Engineering (CEEAgEng) založené v roce 1999 Potsdam, Německo.
Ocenění převzal Ing. Zdeněk Pastorek, CSc., prof. h. c. a Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c., kteří se významně podíleli na organizaci 7-th Research Development Conference of Eastern and Central European Institutes of Agricultural Engineering in Minsk City, Belarus 8-10 June 2011