Cena "Briquetting and Pelleting 2012“

Ing. Ľubomír Šooš, Ph.D., děkan Strojnické fakulty, Slovenské technické univerzity v Bratislavě slavnostně předal Cenu "Briquetting and Pelleting 2012“ za úspěšný výzkum a vývoj technologie briketování a peletování Výzkumnému ústavu zemědělské techniky, v.v.i. dne 25.1.2012.
Cenu převzali naši pracovníci: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h. c., Ing. Petr Hutla, CSc., Ing. Zdeňka Šedivá a Ing. Petra Hejtmánková