Program „Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku“ je určen pro jednoduché a rychlé určení energetické náročnosti a výše nákladů pro vybrané traktorové dopravní soupravy běžně užívané v zemědělských podnicích. Program je koncipován jako výpočtový kalkulátor spotřeby a nákladů na provoz vybrané traktorové soupravy (traktor – přípojné vozidlo) s propočtem rozčleněným na podíl připadající na nakládku, přepravu v členění celkem, silnice, polní cesta, terén a vykládku. Ve výpočtech jsou parametricky zohledněny jak přírodní podmínky za kterých doprava probíhá (např. stav povrchu, svažitost povrchu event. charakteristika pozemku), tak technické charakteristiky traktoru a přípojného vozidla (podrobný popis je uveden v následujícím textu a tabulkách).

Instalační balíček si můžete zdarma stáhnout. Součástí instalační složky je i podrobný návod k obsluze a instalaci ve formátu PDF.

Instalační složku programu DOPRAVA.ZIP (odpovídá složce „Programy a příručky“ z distribučního CD – viz příručka) o velikosti cca 3 MB naleznete ke stažení zde.

Pro počítače, kde nejsou instalovány ACCESS2010, je nutné stáhnout a nainstalovat prostředí RunTime Access 2010. Složku RT2010.ZIP (odpovídá složce „RunTime“ z distribučního CD – viz příručka) o velikosti cca 175 MB naleznete zde.

V případě problémů kontaktujte autora programu anbo.bohal@volny.cz