Napište nám


Katalog zemědělské technikyDojicí roboty

Výzkum a hodnocení interakcí člověk - zvíře - robot v chovu dojnic


Energetická biomasa

Databáze zdrojů o rostlinných energeticky využitelných zbytkových surovinách


Vědecké časopisy

se zemědělskou či potravinářskou tematikou vydávané ÚZPI.


Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic


> Hlavní stránka  > O VÚZT, v. v. i.

ARCHIV WWW stránek VÚZT, v.v.i. do roku 2011

Aktuální verzi stránek naleznete na WWW.VUZT.CZ

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

(veřejná výzkumná instituce zřízená podle ustanovení zákona č. 341/2005Sb.)

Zřizovatel:
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Sídlo:
Drnovská 507
P.O. BOX 54
Praha 6
161 01

Tel.: 233 022 111
Fax: 233 312 507

e-mail: vuzt@vuzt.cz
jmeno.prijmeni@vuzt.cz


Ředitel:
Ing. Zdeněk Pastorek, CSc. prof. h. c.
tel: 233 022 274


Náplní činnosti VÚZT je výzkum, vývoj a poradenství.

Pro zobrazení většiny údajů potřebujete program ACROBAT READER. Pokud ho na svém počítači ještě nemáte, můžete si ho nainstalovat zde.
new

Dva nejlepší realizované výsledky výzkumu a experimentálního vývoje jsou z VÚZT, v.v.i. 


Biotechnologické přípravky

Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy


Agritech Science

1. vědecký ryze on-line časopis zabývající se problematikou zemědělské technologie


Terminologický slovník

Slovník obsahuje více než 24000 výkladových hesel zejména  z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství.


Zelená energie

VÚZT, v.v.i. se přihlásil do této soutěže s projektem „Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy“ a získal podporu pro rok 2010 ve výši 984 000 Kč.