Napište nám


Katalog zemědělské technikyDojicí roboty

Výzkum a hodnocení interakcí člověk - zvíře - robot v chovu dojnic


Energetická biomasa

Databáze zdrojů o rostlinných energeticky využitelných zbytkových surovinách


Vědecké časopisy

se zemědělskou či potravinářskou tematikou vydávané ÚZPI.


Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic


> Hlavní stránka  > O VÚZT, v. v. i.

Martin Dědina Ing., Ph.D.

E-mail:
Odbor:
1.40 
Kancelář:
RND 219 
Telefon:
233 022 456 

 
Seznam článků :
1. Nová technologie zpracování kejdy z chovu skotu jako plastického steliva pro zlepšení vztahu k životnímu prostředí a welfare chovaných zvířat
2. Využití kejdy jako plastického steliva v chovech skotu
3. Využití ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů v chovech hospodářských zvířat
4. Uplatnění biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a skleníkových plynů v chovech hospodářských zvířat
5. Využití biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku v chovech hospodářských zvířat
6. Problematika měření emisí amoniaku a dalších zátěžových plynů z podestýlky hospodářských zvířat ve fermentorech
7. Příručka pro zavedení zásad správné zemědělské praxe pro potřeby procesu IPPC ve velkochovech hospodářských zvířat
8. Poznatky ze zavádění zákona o integrované prevenci a omezení znečištění a "Správné zemědělské praxe v ČR“ - uplatnění těchto poznatků na Slovensku
9. Správná zemědělská praxe z pohledu zákona o ochraně ovzduší a o integrované prevenci
10. Metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů v rámci systému ekologické stability krajiny
11. Omezení emisí skleníkových plynů z procesu kompostování BRO v zahradnictví prostřednictvím biotechnologických přípravků a biofiltru
12. Využití biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku v chovech hospodářských zvířat

new

Dva nejlepší realizované výsledky výzkumu a experimentálního vývoje jsou z VÚZT, v.v.i. 


Biotechnologické přípravky

Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy


Agritech Science

1. vědecký ryze on-line časopis zabývající se problematikou zemědělské technologie


Terminologický slovník

Slovník obsahuje více než 24000 výkladových hesel zejména  z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství.


Zelená energie

VÚZT, v.v.i. se přihlásil do této soutěže s projektem „Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy“ a získal podporu pro rok 2010 ve výši 984 000 Kč.