Není podnabídka

Napište nám


Katalog zemědělské technikyDojicí roboty

Výzkum a hodnocení interakcí člověk - zvíře - robot v chovu dojnic


Energetická biomasa

Databáze zdrojů o rostlinných energeticky využitelných zbytkových surovinách


Vědecké časopisy

se zemědělskou či potravinářskou tematikou vydávané ÚZPI.


Modelová řešení stájí a farem pro chov dojnic


> Hlavní stránka  > O VÚZT, v. v. i. > Kontakty

Abecední seznam zaměstnanců VÚZT

JménoOdborKancelářTelefonE-mail
Abrham Zdeněk Ing., CSc.1.30RND 213233 022 399zdenek.abrham@vuzt.cz
Ambrož Pavel Ing.,CSc.1.10RND 214233 022 970pavel.ambroz@vuzt.cz
Andert David Ing., CSc.1.20HB 409233 022 225david.andert@vuzt.cz
Bedřich Vlastimil 1.40dílna233 022 408
Bradna Jiří Ing.2.11HB 426233 022 255
Bradna ml. Jiří Ing.,Ph.D.1.10RND 14233 022 473jiri.bradna@vuzt.cz
Dědina Martin Ing., Ph.D.1.40RND 219233 022 456martin.dedina@vuzt.cz
Čandová Dana Ing.1.20K 3233 022 533dana.candova@vuzt.cz
Čejka Zdeněk 1.40RND 221233 022 541zdenek.cejka@vuzt.cz
Češpiva Miroslav Ing.1.40RND 211233 022 496miroslav.cespiva@vuzt.cz
Fabianová Mária Ing.1.10RND 19233 022 301maria.fabianova@vuzt.cz
Funková Libuše 2.10RND 11233 022 397libuse.funkova@vuzt.cz
Gerndtová Ilona Bc.1.20HB 419233 022 462ilona.gerndtova@vuzt.cz
Hanzlíková Irena Ing.1.20K 4233 022 532irena.hanzlikova@vuzt.cz
Hejnicová Jana 0.11HB 428233 022 233jana.hejnicova@vuzt.cz
Herout Milan 1.30RND 212233 022 313milan.herout@vuzt.cz
Hlinka Josef Ing.0.11HB 427233 022 317josef.hlinka@vuzt.cz
Hůla Josef Prof. Ing., CSc.1.10RND 6A233 022 263josef.hula@vuzt.cz
Hutla Petr Ing., CSc.1.20HB 412233 022 238petr.hutla@vuzt.cz
Jelínek Antonín Doc. Ing., CSc.1.40RND 216233 022 398antonin.jelinek@vuzt.cz
Jevič Petr Ing., CSc. prof. h. c.1.20HB 408233 022 302petr.jevic@vuzt.cz
Kára Jan 0.11K 3233 022 533jan.kara@vuzt.cz
Kára Jaroslav Ing., CSc.1.20K 2233 022 334jaroslav.kara@vuzt.cz
Kollárová Mária Ing. Ph.D.1.40RND 220233 022 542maria.kollarova@vuzt.cz
Kovaříček Pavel Ing., CSc.1.10RND 6233 022 236pavel.kovaricek@vuzt.cz
Kovářová Marie Ing.1.30RND 223233 022 290marie.kovarova@vuzt.cz
Kroulík Milan Ing., Ph.D.1.10RND 263233 022 236kroulik@tf.czu.cz
Kubín Karel Ing.1.20HB 413233 022 536karel.kubin@vuzt.cz
Kuthanová Hana 2.00PVR 9233 022 476hana.kuthanova@vuzt.cz
Laurik Stanislav Ing.1.40RND 220233 022 542stanislav.laurik@vuzt.cz
Machálek Antonín Ing., CSc.0.10RND 15, HB 429233 022 268antonin.machalek@vuzt.cz
Marešová Karolina Mgr.1.40RND 220233 022 542karolina.maresova@vuzt.cz
Mašátová Romana Ing.1.40RND 216233 022 457romana.masatova@vuzt.cz
Mayer Václav Ing., CSc.1.10RND 8233 022 335vaclav.mayer@vuzt.cz
Měkotová Pavla 1.20K 1233 022 210pavla.mekotova@vuzt.cz
Miláček Petr Ing.1.10RND 17233 022 301petr.milacek@vuzt.cz
Mužík Oldřich Ing.1.30HB 415233 022 531oldrich.muzik@vuzt.cz
Nováková Alena 0.11RND 214233 022 337alena.novakova@vuzt.cz
Pastorek Zdeněk Ing., CSc. prof. h. c.0.10HB 309233 022 307zdenek.pastorek@vuzt.cz
Pastorková Libuše 1.10RND 12233 022 310libuse.pastorkova@vuzt.cz
Petráčková Barbora Ing.1.40KL 1233 022 487barbora.petrackova@vuzt.cz
Plíva Petr Ing., CSc.1.40RND 218233 022 367petr.pliva@vuzt.cz
Pospíšil L. 2.10dílna233 022 444
Přindová Zdena 2.10PVR 4233 022 237zdena.prindova@vuzt.cz
Pražan Radek Ing.1.20HB 413233 022 536radek.prazan@vuzt.cz
Richter Jiří Ing.1,30HB 414233 022 386jiri.richter@vuzt.cz
Roy Amitava Ing.1.40RND 222233 022 241roy.amitava@vuzt.cz
Scheufler Vladimír 1.30RND 224233 022 244vladimir.scheufler@vuzt.cz
Skalický Jaroslav Ing., CSc.1.10RND 14233 022 473jaroslav.skalicky@vuzt.cz
Smejkal Vojtěch Mgr.2.00PVR 3233 022 490vojtech.smejkal@vuzt.cz
Souček Jiří Ing., Ph.D.1.20HB 406233 022 214jiri.soucek@vuzt.cz
Stehlíková Blanka 0.10HB 306233 022 274blanka.stehlikova@vuzt.cz
Syrový Otakar Ing., CSc.1.00HB 308233 022 277otakar.syrovy@vuzt.cz
Šedivá Zdeňka Ing.1.20HB 408233 022 302zdenka.sediva@vuzt.cz
Šimon Josef Ing.1.10RND 17233 022 301josef.simon@vuzt.cz
Šturc Tomáš Ing.0.11HB 425233 022 223tomas.sturc@vuzt.cz
Tomanová Dana 1.40KL 2233 022 535dana.tomanova@vuzt.cz
Váňová Marie 2.10PVR 4233 022 237maria.vanova@vuzt.cz
Vegricht Jiří Doc. Ing., CSc.1.10RND 10233 022 281jiri.vegricht@vuzt.cz
Vejchar Daniel Ing.1.10RND 13233 022 310daniel.vejchar@vuzt.cz
Veselý Jaroslav 2.10dílna233 022 444
Vlášková Marcela 1.10RND 6233 022 236marcela.vlaskova@vuzt.cz
Zabloudilová Petra Ing.1.40RND 211233 022 496petra.zabloudilova@vuzt.cz
VÚZT
[1]
Vysvětlivky:
0.10 - Sekretariát ředitele
1.00 - Útvar náměstka pro výzkum
1.10 - Odbor technologických systémů pro produkční zemědělství
1.20 - Odbor energetiky a logistiky technologických systémů a využití biomasy k nepotravinářským účelům
1.30 - Odbor ekonomiky zemědělských technologických systémů
1.40 - Odbor ekologie zemědělských technologických systémů
2.00 - Útvar ekonomického náměstka
2.10 - Odbor služeb
2.11 - Informatika

HB - Hlavní budova VÚRV
PGI - Pavilon genetického inženýrství
PVR - Pavilon výživy rostlin


new

Dva nejlepší realizované výsledky výzkumu a experimentálního vývoje jsou z VÚZT, v.v.i. 


Biotechnologické přípravky

Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů, chlévského hnoje a kejdy


Agritech Science

1. vědecký ryze on-line časopis zabývající se problematikou zemědělské technologie


Terminologický slovník

Slovník obsahuje více než 24000 výkladových hesel zejména  z oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství.


Zelená energie

VÚZT, v.v.i. se přihlásil do této soutěže s projektem „Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy“ a získal podporu pro rok 2010 ve výši 984 000 Kč.